Gården är belägen mitt i vackra Halland, cirka en mil norr om Falkenberg. Här bor vi, Jens, Elisabeth samt våra barn Rut och Bill och fyra katter. Jag hade ingen bakgrund inom lantbruk eller grönsaksodling när jag startade, utan lär mig under resans gång. Att jag skulle bli grönsaksodlare hade jag ingen aning om när vi flyttade hit 2018 men det är verkligen ett fantastiskt roligt jobb. 

Jag tycker det är viktigt hur mat produceras  därför är du alltid välkommen att kika på odlingarna och är jag hemma och har tid svarar jag gärna på dina frågor. 

Hoppas vi ses på gården!
/Jens

För att du som ska kunna äta riktigt goda grönsaker med så litet miljöavtryck som möjligt.

Odlingarna är små men produktiva, odlingsytan är ett halvt hektar med 60 stycken odlingsbäddar samt ett 380kvm växthus. I odlingsbäddarna har jag ofta flera omgångar med grönsaker per säsong.

Odlingen är KRAV-certifierad Det innebär att vi följer KRAVs alla föreskrifter om ekologisk odling. I korta drag betyder det att vi ej använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel och att vi följer en utarbetad växtföljd.

Jag använder inga traktorer utan odlar allt med handredskap, då behövs en strategi som minskar arbetsbelastningen. Därför använder jag innovativa redskap och odlar i standardiserade permanenta bäddar som är utformade för att passa den mänskliga kroppen.

Min odlingsstrategi bygger på att inte bearbeta jorden i onödan och att alltid ha den täckt med organiskt material, det gynnar i sin tur mikroorganismerna, svampar och maskarna i jorden. Detta skapar en bördig jord med stabila jordaggregat som kan hålla mer vatten och näring samt hindrar jorden från att erodera. Som bonus minskar också ogrästrycket väsentligt. 

Den biologiska mångfalden är viktig i odlingslandskapet, därför har jag en stor variation av grödor och blommande växter som också bidrar till att locka hit nyttoinsekter.

En annan viktigt del är fotosyntesen, den gör att växterna kan ta upp koldioxid och i en symbios med mikrober, maskar och svampar binda det till stabilt kol i jorden. För att öka fotosyntesen planterar jag hellre än sår, då är växtligheten och fotosyntesen igång direkt.

Kompostering Alla skörderester komposteras och läggs tillbaka i odlingen, men eftersom jag skördar för jag också bort näring ur jorden, därför tillför jag svampkompost ovanpå bäddarna. Det är en restprodukt från en svampodlare i närheten, den består av vetehalm och stallgödsel från häst/höns.

Kärrets Grönsaker har erhållit stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.