Gården är belägen mitt i vackra Halland, cirka en mil norr om Falkenberg. Här bor vi, Jens, Elisabeth samt våra barn Rut och Bill och fyra katter och ett gäng hönor.
Här har vi funnit en plats där vi kan trivas och förvalta. På en bit av våran mark odlar vi sen 2018 KRAV-certiferiade grönsaker till försäljning i gårdsbutiken.
Att få uppleva riktigt färska råvaror som odlats omsorgsfullt är något som vi verkligen tycker är roligt att dela med dig.

Hoppas vi ses på gården!
/Jens

För att du som ska kunna äta riktigt goda grönsaker med så litet miljöavtryck som möjligt.

Odlingarna är små men produktiva, odlingsytan är ett halvt hektar med 60 stycken odlingsbäddar samt ett 380kvm växthus. I odlingsbäddarna har jag ofta flera omgångar med grönsaker per säsong.

Odlingen är KRAV-certifierad Det innebär att vi följer KRAVs alla föreskrifter om ekologisk odling. I korta drag betyder det att vi ej använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel och att vi följer en utarbetad växtföljd.

Jag använder inga traktorer utan odlar allt med handredskap, då behövs en strategi som minskar arbetsbelastningen. Därför använder jag innovativa redskap och odlar i standardiserade permanenta bäddar som är utformade för att passa den mänskliga kroppen.

Min odlingsstrategi bygger på att inte bearbeta jorden i onödan och att alltid ha den täckt med organiskt material, det gynnar i sin tur mikroorganismerna, svampar och maskarna i jorden. Detta skapar en bördig jord med stabila jordaggregat som kan hålla mer vatten och näring samt hindrar jorden från att erodera. Som bonus minskar också ogrästrycket väsentligt. 

Den biologiska mångfalden är viktig i odlingslandskapet, därför har jag en stor variation av grödor och blommande växter som också bidrar till att locka hit nyttoinsekter.

En annan viktigt del är fotosyntesen, den gör att växterna kan ta upp koldioxid och i en symbios med mikrober, maskar och svampar binda det till stabilt kol i jorden. För att öka fotosyntesen planterar jag hellre än sår, då är växtligheten och fotosyntesen igång direkt.

Kompostering Alla skörderester komposteras och läggs tillbaka i odlingen, men eftersom jag skördar för jag också bort näring ur jorden, därför tillför jag svampkompost ovanpå bäddarna. Det är en restprodukt från en svampodlare i närheten, den består av vetehalm och stallgödsel från häst/höns.

Kärrets Grönsaker har erhållit stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.