För mig är det självklart att värna den biologiska mångfalden och miljön samtidigt som jorden tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Därför använder jag inga bekämpningsmedel eller mineralgödsel. Kärrets Grönsaker är KRAV-Certifierad.

Grönsakerna finns alltid i din närhet och slipper åka långt för att nå dig. Det gör att jag kan skörda tomaten när den är som allra bäst, ett smart miljöval och en oslagbar smak.

Odlingen är lagom stor att sköta för hand. Det gör att jag slipper använda fossila bränslen och göra stora investeringar. Eftersom jag säljer direkt till dig som kund får du färskare grönsaker och jag kan ta ut en rättvisare lön.


Byadriven återuppstår!
Måndag 5 juli kl.17.30-19.30 startar du från Medborgarhuset och cykelturen går till "Arves" i Munkaskog utmed Björkängsvägen. Där finns Ragnarssons och deras grisar som bjuder på grillat griskött!

Kärrets Grönsaker har försäljning av sina fantastiskt goda produkter och Tvååkers LRF pratar med dig om hur viktig svensk livsmedelsförsörjning är.