För mig är det självklart att värna den biologiska mångfalden och miljön samtidigt som jorden tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Därför använder jag inga bekämpningsmedel eller mineralgödsel. Kärrets Grönsaker är KRAV-Certifierad.

Grönsakerna finns alltid i din närhet och slipper åka långt för att nå dig. Det gör att jag kan skörda tomaten när den är som allra bäst, ett smart miljöval och en oslagbar smak.

Odlingen är lagom stor att sköta för hand. Det gör att jag slipper använda fossila bränslen och göra stora investeringar. Eftersom jag säljer direkt till dig som kund får du färskare grönsaker och jag kan ta ut en rättvisare lön.


Gårdsbutiken har öppet för säsongen!

För tillfället finns grön sparris, olika sorters sallat samt kombucha.